Calgary Stampede 卡加利牛仔節巡遊

今年 FM94.7 加拿大中文電台其中一位牛仔探子 Kenny 率先登場,為你搜羅更多好玩和有著數的卡加利牛仔節資訊!

2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010
最近更新