Hot Topics 娛樂追蹤

[COVID-19 新冠病毒 體壇應變]

2020-03-24 (星期二)

[ COVID-19 新冠病毒,體壇應變 ]

而家各位可以專心參加衛生奧運會,打呢場新冠病毒世界大戰,因為你我都有責任!

經過日本首相在內閣商討後,會同國際奧委會響今日作出關鍵決定 - 東京夏季奧運延期一年。

下年嘅奧運及傷健奧委會,名稱會維持「二零二零東京奧運」(Tokyo 2020),與較早前歐洲足協維持延期一年的歐洲國家盃名稱舉動一致。

Source: Facebook @ FeverSports

[COVID-19 新冠病毒 體壇應變]